Get Adobe Flash player

นับถอยหลังสู่การสอบ NT

การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต ๑

                                          

                                          

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

                                                 

                                           

                                          

                                           

                            

กิจกรรมเขตพื้นที่

                                                                                                                                                                                                        แสดงทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

                                                                                                                                                            แสดงทั้งหมด

กิจกรรมสถานศึกษา

                                                                                                                                                                                                 แสดงทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

                                                                                                                                                                                                    แสดงทั้งหมด

ผู้บริหาร

นายประหยัด สุขขี
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๑

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ดาวน์โหลด หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ สพป.นธ เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

PISA Online

WEBLINK

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

222 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000