กลุ่มนิเทศติดตามฯและประเมินผล

นางสาวอามีเนาะ มามุ
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯและประเมินผล

นางสาวพรรณพิทชญาภรย์ ขุนจันทร์
นางศิรประภา เซ้งเถียร
นางสาวสมฤดี อยู่ดี
นายประกิจ ช่วยเรือ
นางสาวนะดา ศศิรพา
นางสาวปราณีต ทองหนั
น.ส อรสุธี คงมา
น.ส นิฤมลมาตย์ คงคากุล
นายนิอับดุลรอมัน มุหะ
นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษ
น.ส ดรุณี จันทร์แก้ว
น.ส รอซีด๊ะ เฮ็ง
นายมะรอกิต ดอเลาะ

เอกสารการประชุม(การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่)

.

สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

222 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000