foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel:073-532-300
.
สพป.นราธิวาส เขต 1

แบบฟอร์มต่างๆ

Login Form

WebLink

สูจิบัตร การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

 

 

                                                                                                                        แสดงทั้งหมด

                                                                                                                         แสดงทั้งหมด

                                                                                                                          แสดงทั้งหมด

                                                                                                                         แสดงทั้งหมด

ผู้บริหาร

นายประหยัด สุขขี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ๑

เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

แผน+คู่มือ DLTV เทอม 1

แผน+คู่มือ DLTV เทอม 2/2559

วิทยฐานะ

เอกสารเผยแพร่

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)

ประกาศเจตจำนงสุจริต

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจร


Copyright © 2017 สพป.นราธิวาส เขต 1 Rights Reserved.